Schoolplan 2020-2024

Het schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2020-2024. Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Het schoolplan wil elke belanghebbende duidelijkheid geven over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.
Nadat er door Lijn 83 een strategische koers is opgesteld met als motto Samen krachtig leren hebben we als team de missie en visie herijkt en een meerjarenplan opgesteld tot 2024.

Klik op de volgende link voor het Schoolplan 2020-2024