Stichting Lijn 83

Basisschool De Drie Vijvers behoort tot Stichting Lijn 83 Primair Onderwijs (Lijn 83). Lijn 83 is per 01-01-2015 ontstaan uit een fusie tussen SKBO Bergen en SKOMeN en bestaat uit 14 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

Lijn 83 Primair Onderwijs

 
  De Grens 35b
6598 DK  HEIJEN              
Tel: 0485-510939
Email: info@lijn83po.nl

 
              Postadres:
            De Grens 35b
            6598 DK Heijen
            www.lijn83po.nl 

 
       

De Raad van Toezicht van Lijn 83 PO heeft de dagelijkse leiding van Lijn 83 PO en het bestuursbureau gemandateerd aan het College van Bestuur, de heer Michiel Leijser.