Stichting Lijn 83

Basisschool De Drie Vijvers behoort tot Stichting Lijn 83 primair onderwijs (Lijn 83). Stichting Lijn 83 primair onderwijs staat voor kwaliteit van onderwijs in de kop van Noord-Limburg. Onze doelstelling is het bieden van goed onderwijs aan onze leerlingen in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook/Middelaar. De stichting telt 14 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs, ongeveer 2.200 leerlingen en ruim 260 medewerkers. Binnen Lijn 83 maken we onderscheid in besturen door het College van Bestuur en toezicht houden door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Lijn 83 PO heeft de dagelijkse leiding van Lijn 83 en het bestuurskantoor gemandateerd aan het College van Bestuur, de heer Michiel Leijser (College van Bestuur). Iedere school heeft binnen de kaders van het stichtingsbeleid de ruimte om een eigen onderwijsconcept vorm te geven. 

Klik op de volgende link voor meer informatie over Lijn 83 po.

 
Contactgegevens
Lijn 83 primair onderwijs
De Grens 35B
6598 DK Heijen
Telefoonnummer: 0485-510939
Website: www.lijn83po.nl
Email: info@lijn83po.nl