Gymlessen

 Gymrooster groep 1/2
 Er wordt twee keer per week in de speelzaal gegymd. Als de leerlingen door slecht weer   niet naar buiten kunnen, wordt de speelzaal ingezet voor extra speelmomenten. De   kinderen dragen gymschoenen. Deze gymschoenen blijven op school (graag voorzien van naam). De kinderen uit groep 1/2 gymmen 1 x per week in de grote gymzaal naast de school (vrijdag).
 
 Gymrooster groep 3 t/m 8
 groep 3 dinsdag  woensdag
 groep 4 dinsdag woensdag
 groep 5 maandag woensdag
 groep 6 maandag woensdag
 groep 7 donderdag woensdag
 groep 8 donderdag woensdag
 Let op: als de gymkleding ontbreekt, mag er i.v.m. de veiligheid niet gegymd worden.