Gymlessen

 Gymrooster groep 1/2
 Er wordt twee keer per week in de speelzaal gegymd. Als de leerlingen door slecht weer   niet naar buiten kunnen, wordt de speelzaal ingezet voor extra speelmomenten. De   kinderen dragen gymschoenen. Deze gymschoenen blijven op school (graag voorzien van naam). 
 
 Gymrooster groep 3 t/m 8 2024-2025
 groep 3 maandag vrijdag
 groep 4 maandag woensdag
 groep 5 maandag woensdag
 groep 6 maandag donderdag
 groep 7 maandag woensdag
 groep 8 maandag donderdag
 Let op: als de gymkleding ontbreekt, mag er i.v.m. de veiligheid niet gegymd worden.