Schoolgids (Deel B) 2024-2025

In Schoolgids (Deel B)  vindt u veel praktische informatie over de school. 
Bijvoorbeeld:

  • gesprekscyclus
  • advisering in groep 7 en 8
  • afspraken m.b.t. brengen en halen van leerlingen
  • verlof
  • ziekmeldingen
  • traktaties

Klik op de volgende link voor Schoolgids (Deel B).