De Drie Vijvers: Groei met ons mee!

Missie (Hierom bestaan wij)

In een veilige en actieve omgeving werken we aan de ontwikkeling van onze kinderen. We vinden het belangrijk om uit te gaan van groeimogelijkheden. Kinderen gaan met zelfvertrouwen, (zelf)kennis en vaardigheden hun toekomst tegemoet.

Kernwaarden

  • Samen veilig (op)groeien
  • Ontwikkelen op eigen niveau
  • Leren door onderzoeken en ontdekken

Visie (Hoe gaan wij de missie bereiken)

  • De Drie Vijvers is een Kanjerschool: een plek waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.
  • We bieden in een doorgaande lijn gestructureerd onderwijs op maat, waarbij bewegend, ontdekkend en onderzoekend leren ingezet worden.
  • Kinderen en leerkrachten reflecteren op hun eigen leren en handelen.
  • Om tot groei te komen werken kinderen, ouders en leerkrachten samen.

Basisschool De Drie Vijvers vormt samen met Sterrenschool EigenWijs (Middelaar) een educatief cluster. In de komende Schoolplan periode (2024-2028) zal een herijking hiervan plaatsvinden. 

Nieuwe leerling
Ouderportaal