Kanjertraining

Kanjertraining:
Op De Drie Vijvers zijn we medio schooljaar 2020-2021 gestart met de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). We werken daarbij aan de volgende doelen:
 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Tot de meivakantie zijn alle groepen op school bezig met lessen van de zogenaamde Startweken, waarbij de kinderen kennismaken met de kanjertraining.
De smiley-poster wordt met de kinderen besproken aan de
hand van stellingen. Alle kinderen kunnen aangeven hoe ze zich willen gedragen de komende tijd.
Er wordt een oefening gedaan die heet "motor en bezinepomp". De kinderen leren hierbij dat ze onderdeel zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het groepsproces door geen aandacht te geven aan storend gedrag.
                                                                                                      
De kinderen leren de betekenis van de petten kennen (https://vimeo.com/349016296).
Ook kunnen ze in verschillende situaties de petten uitspelen en herkennen. De witte pet is de Kanjerpet. Je bent jezelf en je bent te vertrouwen. Als je er een andere pet bij op zet, krijg je de verschillende combinaties (zie plaatje rechts).
Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. Je kunt bijv. ook de witte pet op hebben, samen met de zwarte, rode en/of gele pet.


Kinderen horen zich prettig te voelen op school. Daarvoor hebben we regels afgesproken waar we ons aan moeten houden in de groepen en op het plein.
We hanteren een eenvoudige regel: "Je gedraagt je normaal".

De basisregels uit de Kanjertraining versterken gewenst gedrag:
 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig
Deze vijf duidelijke regels bieden voor iedereen houvast. Zo wordt voor iedereen de school een fijne, veilige omgeving, waar kinderen en volwassenen met plezier naar toegaan.