Informatievoorziening Gescheiden Ouders

Een scheiding van ouders van kinderen op Basisschool De Drie Vijvers zo nu en dan voor. Naast het feit dat dit voor kinderen emotioneel een zware belasting kan zijn, kunnen zich op organisatorisch vlak in relatie tot school onduidelijke en ongewenste situaties voordoen.
We hebben daarom een protocol opgesteld 'Informatievoorziening gescheiden ouders'. Wat mag en wat moet? Wat mag je verwachten van school, maar wat kan soms ook niet. Het protocol heeft tot doel om:
  • beleid en positie van de school in scheidingssituaties te beschrijven;
  • de afspraken in relatie tot de school van de kinderen tussen scheidende/gescheiden ouders helder te stellen.
Een belangrijk onderdeel van dit protocol is het formulier 'Informatievoorziening gescheiden ouders'. Hierin geven beide ouders bijvoorbeeld aan:
  • of er een ouderschapsplan opgesteld is;
  • wie het ouderlijk gezag heeft;
  • of een nieuwe partner bij het gesprek aanwezig mag zijn.
Klik op de volgende link voor het protocol Informatievoorziening Gescheiden Ouders