Kinderraad


Waarom een kinderraad?
De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.
Wat is het doel?
De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school. Ze leren zo beter zelfstandig te denken, opkomen voor hun rechten/belangen en te uiten wat er in hun omgaat. Kortom actief burgerschap!
Door het invoeren van een kinderraad worden kinderen meer betrokken bij schoolse zaken en dat maakt hen mede verantwoordelijk voor het wel en wee op hun school. Tijdens de bijeenkomsten van de kinderraad kunnen ze daadwerkelijk meebeslissen en hun ideeën laten horen. Ze leren te komen met weloverwogen en onderbouwde plannen en ideeën. 
Wat leer je allemaal?
De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.
Wie hebben er zitting in de Kinderraad?
  • De Kinderraad bestaat uit 8 leden.
  • Uit de groepen 5 tot en met 8 nemen elk 2 vertegenwoordigers zitting in de raad. Iedere groep beslist samen aanvang van het schooljaar wie er zitting mag nemen in de Kinderraad; per groep één jongen en één meisje.
  • De kinderen uit groep 8 maken een verslag van iedere bijeenkomst.
  • De vertegenwoordigers van groep 7 vertegenwoordigen ook de kinderen van groep 4, door voor en na de bijeenkomst van de Kinderraad ook in groep 4 te inventariseren wat er leeft en terug te koppelen wat besproken is. Zo maken de kinderen van groep 4 alvast kennis met de Kinderraad, voordat ze het jaar daarna zelf 2 vertegenwoordigers mogen kiezen.
Kinderraad schooljaar 2017-2018