Bibliotheek

Op vrijdag gaan alle groepen naar de schoolbieb (in de hal van de school).