Bibliotheek

Op dinsdag gaan alle groepen naar de schoolbieb (in de hal van de school).