Wij zijn Klassewerkplek 2021!


           
De Drie Vijvers hoort bij één van 25 Klassewerkplekken van 2021. Dit betekent dat we behoren tot de scholen in primair onderwijs waar het werkgeluk het grootst is. Klassewerkplek gaat ieder jaar in Nederland op zoek naar de basisscholen die de beste werkplek voor leerkrachten zijn. Het onderzoek van Klassewerkplek vraagt de leerkrachten zélf om te oordelen over het werkgeluk van hun school. Dat dit zo hoog gewaardeerd wordt, is een compliment voor de school, daar zijn we trots op en heel blij mee! Dit betekent dat onze leerkrachten met plezier, geluk en voldoening hun werk kunnen doen. Want alleen dan kunnen we bijdragen aan goed en prettig onderwijs voor uw kinderen, dat doen we samen. Meer informatie over Klassewerkplek kunt u vinden op: www.klassewerkplek.nl. Een opstekertje dus!