Aanmelden Basisschool De Drie Vijvers

Wilt u uw kind aanmelden op De Drie Vijvers? U bent altijd welkom voor een kennismaking en rondleiding. Neem dan contact op met de directie Charlotte Medendorp (c.medendorp@lijn83po.nl) of de intern begeleider Ramona Husman (r.husman@lijn83po.nl). Meer informatie over het Toelatingsbeleid vindt u op de website van Lijn 83 po: http://www.lijn83po.nl/Toelatingsbeleid 

Aanmeldformulier nieuwe leerlingen