Schooltijden

Basisschool De Drie Vijvers  hanteert het "5 gelijke dagen model".
Dat betekent dat alle leerlingen van groep 1 t/m 8 van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan gedurende de hele week.

Groep 1 en 2
De buitendeur van de groepen 1/2 is vanaf 08.25 uur open. De leerkrachten zijn aanwezig in de groep. De kinderen gaan in de kring zitten, kletsen lekker met elkaar of lezen een boekje. Ouders kunnen mee naar binnen lopen. Vanaf midden groep 2 stimuleren leerkrachten de kinderen zelfstandig naar binnen te komen.

Groep 3 t/m 8 
Er wordt om 08.25 uur door een van de surveillerende leerkrachten gebeld; de leerlingen kunnen naar binnen. Om 08.30 uur worden de buitendeuren gesloten, zodat de lessen ook echt om 08.30 uur kunnen starten.