Schoolraad

De Schoolraad

Alle ouders van de kinderen op basisschool De Drie Vijvers zijn lid van de Oudervereniging.
De Schoolraad vormt het bestuur van de Oudervereniging en bestaat uit ouders die kinderen op onze school hebben. Op basis van deskundigheid kan daarnaast iemand gevraagd worden om deel uit te maken van de Schoolraad. Dit desbetreffende lid hoeft dan geen leerling te hebben op Basisschool De Drie Vijvers. Voorts heeft een afvaardiging van het schoolteam zitting in de Schoolraad ter advisering. De Schoolraad is klankbord voor de school en heeft een adviserende, meedenkende rol. De Schoolraad coördineert de oudercommissies ten behoeve van niet onderwijsgebonden activiteiten (o.a. schoolfeest, sinterklaas, Kerstmis). Om deze extra activiteiten te kunnen financieren vraagt de Schoolraad, namens de Oudervereniging, jaarlijks een vrijwillige bijdrage per kind. De hoogte van dit vrijwillige bedrag wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering in oktober vastgesteld. Voor het schooljaar 2018-2019 is deze bijdrage €20,00 per kind. De Schoolraad beheert de ouderbijdragengelden en doet daarvan verslag tijdens de Algemene Ledenvergadering. De Schoolraad vergadert tenminste vier keer per jaar. Soms staan er inhoudelijke zaken op de agenda, dan wat meer organisatorische. De verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage in de koffiekamer.

Samenstelling Schoolraad:
Martijn Smits(voorzitter)
Sylvia van der Valk (penningmeester - tot einde schooljaar 2021-2022)
Peter Noij (penningmeester - vanaf schooljaar 2022-2023)
Melanie
Nathalie ten Haaf (tot einde schooljaar 2021-2022)
Frank Wientjens
Esther Govers
Marjolein Schoenmakers-Schaap
Daniëlle van den Berg
Kim Smittenberg
Sanne van Beuningen
Jilke Verweij
Lonnie Joosten


U kunt de Schoolraad bereiken via onderstaand e-mail adres:
srdedrievijvers@gmail.com

Het jaarverslag, het financiële jaarverslag en de notulen van de ledenvergadering worden elk jaar via ouderportaal met alle ouders van onze school gedeeld.