Schoolraad

De Schoolraad

Alle ouders van de kinderen op basisschool De Drie Vijvers zijn lid van de Oudervereniging.
De Schoolraad vormt het bestuur van de Oudervereniging en bestaat uit ouders die kinderen op onze school hebben. De Schoolraad is klankbord voor de school en heeft een adviserende en meedenkende rol. De Schoolraad coördineert de oudercommissies ten behoeve van niet onderwijsgebonden activiteiten (o.a. schoolfeest, sinterklaas, Kerstmis). Om deze extra activiteiten te kunnen financieren vraagt de Schoolraad, namens de Oudervereniging, jaarlijks een vrijwillige bijdrage per kind. De hoogte van dit vrijwillige bedrag wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering in oktober vastgesteld. De Schoolraad beheert de ouderbijdragengelden en doet daarvan verslag tijdens de Algemene Ledenvergadering. De Schoolraad vergadert tenminste vier keer per jaar. 

Samenstelling Schoolraad
Martijn Smits (voorzitter)
Peter Noij (penningmeester - vanaf schooljaar 2022-2023)
Silvia Pashouwers
Melanie Leenders
Frank Wientjens
Esther Govers
Marjolein Schoenmakers-Schaap
Daniëlle van den Berg
Kim Smittenberg
Sanne van Beuningen
Jilke Verweij


U kunt de Schoolraad bereiken via onderstaand e-mail adres:
srdedrievijvers@gmail.com

Het jaarverslag, het financiële jaarverslag en de notulen van de ledenvergadering worden elk jaar via Ouderportaal met alle ouders van onze school gedeeld.