MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Drie Vijvers

Volgens de Wet Medezeggenschap op scholen is iedere school in Nederland verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Ook op de Drie Vijvers is deze actief. In de Medezeggenschapsraad zetten leerkrachten en ouders, zich in om de kwaliteit van de school te verbeteren. Dit doen zij door te brainstormen, mee te denken en soms mee te beslissen over beleidszaken. Het gaat hierbij om een breed aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de  groepsindeling, gebruikte lesmethoden en zo meer. De MR onderhoudt contact met de School- en Kinderraad van de Drie Vijvers en de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Lijn 83. Ieder jaar maakt de MR een werkplan en een Jaarverslag. 

Tijdens de vergaderingen staan een aantal onderwerpen vast op de agenda, maar uiteraard is er alle ruimte om lopende zaken op te pakken. Heeft u onderwerpen die u graag besproken wilt hebben tijdens een MR vergadering, laat het de MR-leden dan weten. Mail naar mr.milsbeek@dedrievijvers.nl. Wij waarderen uw input.

Samenstelling MR 
Personeelsgeleding:
Els Kamps (secretaris), Sofie Duijghuisen, Lenny van 't Hof- Gerrits
Oudergeleding:
Judith Lemmens (voorzitter), Lonnie Joosten, Martijn Cobussen, Angelique Hendriks
                   
Klik hier voor het jaarverslag schooljaar 2021-2022